zámečnická pohotovost praha

Vloupání do bytu, rodinného domu, chaty, chalupy či komerčního objektu je bohužel běžnou, každodenní realitou a každý rok způsobí majitelům objektů škody v souhrnu za několik miliard korun. Současně platí, že velká většina zlodějů vniká do objektů za použití násilí a často za sebou zanechávají poškozené dveře i zámky. Je velkou chybou domnívat se, že je někdo vůči těmto neveselým statistikám imunní. Ještě před obstaráváním opravy po vloupání je dobré vědět, jak se v takové nepříjemné situaci zachovat.

Klid a chladná hlava

Rada velící zachovat klid a chladnou hlavu je stejně tak běžnou jako je obtížně naplnitelnou. Pro řešení následků násilného vniknutí do bytu či domu je ale důležitá.
Dojde-li k situaci, kdy jsou řáděním pachatele poškozeny dveře nebo zámek, je třeba objekt znovu zabezpečit a vybavit jej funkčními dveřmi. Ještě, než se ale začnete věnovat tomuto problému, přivolejte na místo policii, která situaci zdokumentuje a odebere případné stopy. Poté již následuje přivolání techniků zámečnické pohotovosti a vlastní oprava dveří.

Co vás čeká?

Opravu dveří a zámků po vloupání nelze popsat obecně, vždy samozřejmě záleží na míře poškození i způsobu, jakým bylo vloupání provedeno. Technik vždy na místě posoudí situaci a zvolí nejlepší postup. Samozřejmostí je výměna vložky, úklid bytu i expresní oprava poškozených částí zámku a zabezpečovacích prvků jako jsou závory apod.
V případě, že došlo k poškození zárubně, je možno je svařit. Neopravitelné dveře potom lze za pomoci zámečnické pohotovosti rychle vyměnit. Profesionální technici mají k dispozici nástroje pro opravu většiny poškození a tuto nepříjemnost dokáží vyřešit v krátkém čase. Oprava poškozených zámků je sice vhodnou příležitostí k nainstalování bezpečnostních prvků, které zabrání jeho opakování, ještě lepší je ale pořídit si tyto bezpečnostní prvky ještě předtím, než k vloupání dojde, nejlépe teď hned!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search